• Zwroty i reklamacje

Wymiana towaru

Jeśli wybrany produkt nie przypadł Ci do gustu bądź z innych powodów chcesz go wymienić wystarczy powiadomić nas o tym e-mailowo na bok@stmt.pl. Produkt wymienić można na inny (bądź inne) w tej samej cenie lub droższe. Wszystkie koszty przesyłek towarów wymienianych pokrywa kupujący.

 

Zwroty

Zapewniamy klientom bezwarunkową możliwość zwrotu zakupionej biżuterii w ciągu 14 dni od daty jej nabycia. W momencie, kiedy klientowi nie podoba się zamówiony produkt - odsyła go do nas. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

Zgodnie z polskim ustawodawstwem (Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.) prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje jedynie konsumentom (zakupy w sklepie zostały dokonane na użytek prywatny, nie na firmę). 

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Zwracany towar musi zawierać w każdym przypadku również oryginalne akcesoria, tj. metki , certyfikaty  pudełko jubilerskie , dowód zakupu. Brak jednego z tych elementów uniemożliwia dokonanie zwrotu w szczególności brak dowodu zakupu.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

 3.W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 4.Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku zwrotu biżuterii złotej czy zawierającej kamienie szlachetne zwrot nastąpi w przeciągu 30 dni roboczych po potwierdzeniu autentyczności zwróconej biżuterii .

 6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Produkt wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służące jego zindywidualizowanym potrzebom nie podlegają odstąpieniu od Umowy. Produktami takimi są wykonane na indywidualne zamówienie Konsumenta a więc zawierające w szczególności: indywidualne grawery wykonane na zlecenie Konsumenta (np. obrączek, naszyjników, zawieszek) oraz Produktów niewystępujących w standardowej ofercie Sprzedawcy  sprowadzanych na specjalne zamówienie Kupującego. Produkty o szczególnych właściwościach, tj. właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego tj. ściśle związanych z jego osobą nie podlegają zwrotowi.

13. W przypadku płatności z użyciem Blue Media - firma Blue Media nie zwraca kwoty prowizji w wysokości 1,69% i o tyle umniejszona zostanie Państwa wpłata w przypadku zwrotu. Jest to niezależne od nas.

 

Reklamacja

Kupując w sklepie internetowym Statement klient, zgodnie z prawem, ma prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (rękojmia to odpowiedzialność sprzedającego wobec kupującego za wady fizyczne oraz prawne sprzedanego towaru). Reklamację taką można złożyć w ciągu 2 lat od zawarcia umowy. Po stwierdzeniu wad konsument ma 2 miesiące na poinformowanie o tym sprzedawcy. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest odesłanie towaru wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym. Do reklamacji odniesiemy się w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu, w którym została złożona (od odbioru przesyłki z reklamacją).

Rozwiązanie zgłoszenia reklamacyjnego to kolejno: naprawa, obniżenie ceny bądź, gdy naprawa jest niemożliwa - odstąpienie od umowy. Na szczególną prośbę kupującego możemy towar wymienić na nowy.

Przy składaniu reklamacji prosimy o sporządzenie zgłoszenia reklamacyjnego oraz dołączenie go oraz paragonu lub innego dowodu zakupu do przesyłki, a także - oczywiście - reklamowanego produktu.

Zależy nam przede wszystkim na zadowoleniu klientów dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań związanych z procesem wymiany, zwrotu i reklamacji - zapraszamy do kontaktu!

 

Reklamacja nie obejmuje:

- towar uszkodzony mechanicznie – rozerwania , złamania, zadrapania, rozbicie, itp.

- czernienie srebra – naturalna właściwość tego drogiego metalu. Zazwyczaj wystarczy wypolerować zaczerniona biżuterie specjalnie przeznaczona do tego szmatką